Čo s nespravodlivým dôchodkovým systémom?

29.08.2018 09:08

Téma o predlžovaní veku na odchod do dôchodku je momentálne veľmi aktuálna a niet dňa, aby som o tejto téme niekde nepočul, či nečítal nejaký článok. Dovolím si aj ja, už ako bývalý robotník, ktorý celý život odpracoval v štorzmennej a z časti aj v  rizikovej  prevádzke, pridať svoj pohľad.
Smer chce vek na odchod do dôchodku zastropovať zákonom. Opozícia nesúhlasí a hlavným argumentom proti je starnutie populácie a klesajúci počet detí. S tým sa dá súhlasiť. Proste na dôchodky nebude mať kto robiť. Som toho názoru, že za neradostný stav, ktorý nás ešte len v dôchodkovom systéme čaká sú zodpovedné všetky vlády od roku 1989, pretože na to mali myslieť skôr, napr. aj vytvorením podmienok pre mladé rodiny. Som tiež  presvedčený, že ak by naši politici nevyrábali rôzne kauzy a naša republika sa netunelovala v súlade so zákonom, tak  také drastické zásahy v dôchodkovom systéme by neboli potrebné.
 V tomto roku sa odchádza do riadneho dôchodku vo veku 62 rokov + 139 dní. O predčasný dôchodok sa môže pri splnení určitých podmienok požiadať vo veku 60 rokov + 139 dní. Podľa Sociálnej poisťovne počet dní, o ktorý sa bude upravovať dôchodkový vek sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Toľko sociálna poisťovňa. V roku 2019 to pravdepodobne bude 62 rokov + 202 dní.
Neviem si predstaviť pracovať do 64 a viac rokov. Ľudia pracujúci v štvorzmenných a rizikových prevádzkach sú psychicky aj fyzicky opotrebovaní už v 60-ke. Samozrejme sa na to nabaľujú rôzne zdravotné problémy, ktoré im zamestnávatelia nechcú tolerovať.  Preto aj z  tohto dôvodu odchádza do predčasného dôchodku veľa pracovníkov a malo by sa to brať na zreteľ, lebo fakt, že pracujúci odchádzajú do predčasného dôchodku aj napriek jeho zníženiu o 0,5 percent za každých začatých 30 dní čosi naznačuje. Musíme si uvedomiť, že sa jedná o pracujúcich, ktorí majú odpracované viac ako 40 rokov a niečo tejto spoločnosti už dali. A štát sa im za to odvďačí tak, že im kráti dôchodok?

Európska komisia v roku 2017 zverejnila správu o zdravotných profiloch 28 členských krajín EÚ za rok 2017. Podľa správy sa zdravotný stav obyvateľov Slovenska od roku 2000 zlepšil, stále však zaostáva za priemerom EÚ. Na Slovensku podľa správy pretrváva veľký rozdiel medzi pohlaviami.  Muži sa dožijú v priemere o sedem rokov menej (73,1) ako ženy (80,2). Takže ak sa muži v priemere u nás dožijú 73,1 rokov a do dôchodku sa momentálne ide v 62 rokov + 139 dní (na budúci rok +202 dní), tak koľko si ten dôchodok vlastne užijú? Necelých 11 rokov!  Je to veľa, alebo málo? Názor nech si urobí každý sám.

Len pre zaujímavosť, podľa tejto správy sa v roku 2015  na zdravotnú starostlivosť v SR vynaložilo 1538 eur na obyvateľa (6,9 percenta HDP).  Priemer v EÚ pritom predstavoval 2797 eur (9,9 percenta HDP).

Do úvahy o zvyšovaní veku na odchod do dôchodku by ministerstvo práce malo brať aj fakt, že Slováci žijú aj najkratší zdravý život.Sme lídrom v tejto smutnej štatistike Európskej únie. Dĺžka zdravého života je dôležitým kritériom relatívneho zdravia ľudí. Za zdravý život sa považuje život bez akéhokoľvek funkčného obmedzenia či postihnutia. Podľa štatistického úradu Európskej únie  Eurostatu z roku 2014 (pravdepodobne sa toho moc nezmenilo) nám Slovákom zdravie slúži spomedzi ostatných  členských štátov najkratšie. Priemerná dĺžka zdravého života v rámci celej EÚ bola stanovená na 61,8 rokov pre mužov  a 62,2 rokov pre ženy. Priemerná dĺžka zdravého života občanov u nás  je zhruba 53 rokov.  Za európskym priemerom Slováci zaostávajú o takmer desať rokov.  Aj naši  seniori sú na tom podľa Eurostatu najhoršie z celej únie.  Slovenský dôchodca si teda už teraz svoj zaslúžený dôchodok neužíva plnohodnotne. Čo bude po sústavnom zvýšovaní veku na odchod do dôchodku, presedí svoj dôchodok v čakárni u doktora?

Niekde som čítal odhad, že dnešný tridsiatnik  pôjde do dôchodku vo veku okolo 67 rokov. Konečne sa už zobudili odbory a začínajú sa v tejto veci angažovať. Žiadne námietky som však z ich strany nepočul  na takzvanú solidaritu v dôchodkovom systéme. Mimochodom málokto o tomto zákone vie. Ide o § 63,ods.3a4,zákona č. 461/2003 Z. z. a zákon č. 252/2012 Z. z.bod 9, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Konkrétne sa tam uvádza, že priemerný osobný mzdový bod (ktorý je potrebný na výpočet dôchodku) v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava už len určené percento. Zjednodušene ide o to, že pracovník, ktorý cielene aby uživil rodinu išiel pracovať do rizikovej , či štvorzmennej prevádzky a tým aj viac zarábal bude mať v konečnom dôsledku krátený dôchodok. Na druhej strane pracujúci zarábajúci menej budú mať pridané, čím nechcem povedať, že nezaslúžene.  Smutné je, že do úvahy pri tomto zákone sa nebral fakt, že pracovníci v prvom prípade pri odchode do dôchodku budú mať vo veľkej väčšine nepomerne horšie zdravie, ako druhá skupina. Ak niekto zarábal viac na úkor svojho zdravia, tak by podľa mňa mal mať aj vyšší a hlavne nekrátený dôchodok, ako ten čo zarábal menej a svoje zdravie neohrozoval!  Áno som si vedomý, že ten dôchodok asi reálne o niečo vyšší bude, ale určite to nebude úmerné poškodeniu zdravia. Spravodlivejšie by určite bolo ak druhej skupine pridať, tak prvej určite neuberať.
Vážny problém je podľa mňa aj ten, že pracovníci, ktorí sú niekoľko rokov pred dôchodkom na rozdiel od doby minulej nie sú nijak chránení ! Potom sa stávajú prípady, kedy pracovník pracuje celý život pre firmu a pár rokov pred dôchodkom je pre zdravotné problémy prepustený, alebo ho zamestnávateľ svojim arogantným správaním donúti dať výpoveď. Mám s tým svoje skúsenosti. Takéto prípady by mali byť ošetrené aj v kolektívnej zmluve, no to by sa museli zobudiť hlavne odbory.  
Na stránke Sociálnej poisťovne som sa dozvedel, že k 31. júlu 2018 je vyplácaných 1 064 355 starobných dôchodkov. Ak k tomu prirátam 237 530 invalidných dôchodkov, kde niektorí nedostávajú ani len  životné minimum,  tak to už je veľká volebná sila. Z tohto dôvodu každá vláda bude zrejme viac menej pri rozhodovaní o zmene  dôchodkového systému do budúcna tieto čísla brať do úvahy. Či to bude v prospech veci je otázne. Na druhej strane seniori majú právo na dôstojný život, nie živorenie.  Každopádne  bude potrebný nejaký kompromis koalície a opozície.
 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.
V poriadku
Viac informácií