Menej nenávisti a viac tolerancie

25.03.2014 07:17

Voľba nového  prezidenta na Slovensku a hlavne diskusia kandidátov do druhého kola  rozvírila negatívne emócie