Sčítanie obyvateľov 2011

22.05.2011 18:16

Úrad na ochranu osobných údajov: Sčítanie nebude anonymné

Predsedníčka Štatistického úradu Ľudmila Benkovičová.: Sčítanie je anonymné, všetky obvinenia sú účelové