Zodpovedá škola vôbec za niečo ?

22.12.2010 16:57

 

Tento článok ma prinútila napísať jedna pani učiteľka na jednej základnej škole a to svojou reakciou a zbavením sa zodpovednosti za úraz žiaka v škole,keď dotyčná učiteľka mala pravdepodobne dozor.

Jedná sa o školáka ,ktorý minulý rok prišiel domov zo školy so zlomenou nohou po agresívnom útoku spolužiaka. Tohoto roku prišiel domov s bolestivým zranením ruky taktiež po útoku spolužiaka. Je mi jasné ,že takéto prípady sa stávajú,no v oboch prípadoch ma zarazil fakt,že škola neinformovala o incidente rodičov žiaka a neposkytla mu ošetrenie. Rodičia sa o tom dozvedeli až keď žiak prišiel sám zo školy domov a následne s ním išli na pohotovosť. V oboch prípadoch sa to škola snažila bagatelizovať aj keď v prípade útočníkov sa jednalo o problémových žiakov. Jeden z rodičov to napokon riešil oficiálnou sťažnosťou na školu. Triedna učiteľka poškodeného žiaka,ktorá pravdepodobne mala v čase úrazu dozor, to však nedokázala stráviť. Arogantne odkázala rodičom ,že je veľmi sklamaná ich prístupom a sťažovateľovi ,že klame. Deťom sa posťažovala,že mala pokazený víkend. Toto pokladám za vrchol drzosti zo strany učiteľky,ktorá si nedokáže priznať diel svojej zodpovednosti. Možno keby učiteľ,ktorý má dozor cez prestávku nekávičkoval v kabinete, tak k podobným prípadom by nemuselo dochádzať a rodičia by sa nemuseli báť o svoje deti.

Nedá mi ,aby som nenapísal,že sám som bol v tejto škole svedkom,keď jeden žiak spadol zo schodov a na chvíľu upadol do bezvedomia. Keď sa prebral učiteľka ktorá mala dozor sa zdráhala zavolať sanitku aj keď žiak bol zjavne mimo. Sanitku zavolal napokon jeden z rodičov ,ktorý tam bol náhodou. Ja som pri žiakovi stál až do jej príchodu.

Som toho názoru ,že Škola a školské zariadenie zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov počas pobytu v škole.

Čo hovorí zákon ? Podľa zákona Dozor nad žiakmi v škole a v školskom zariadení (ďalej len „škola“) v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní upravuje § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z., podľa ktorého sú školy pri výchove a vzdelávaní , pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, poskytnúť nevyhnutné súvisiace informácie a viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno- -vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov školu riadi riaditeľ. Zodpovedá preto aj za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov . Z toho vyplýva, že dozor nad žiakmi určuje riaditeľ školy .

Myslím si,že táto základná škola porušila viac ustanovení a to: Neinformovala zákonného zástupcu žiaka o oboch udalostiach,neposkytla prvú pomoc a najmä nezabezpečila bezpečnosť a ochranu zdravia svojho žiaka !

Ako k tomu prídu rodičia detí,ak svoje dieťa pošlú do školy zdravé a späť sa im vráti zranené a hlavne ak sa to opakuje a nik nechce byť za to zodpovedný,ba naopak škola prejde do protiútoku ?

Ostáva len dúfať,že učitelia sa neznížia k tomu,že za sťažnosť sa rodičom pomstia cestou žiaka a nezasadnú si na neho. To by som bral ako fakt,že naše školstvo je ťažko choré,ba priam pred infarktom.

TOPlist 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.
V poriadku
Viac informácií