33 rokov po...

16.11.2022 10:05

33rokov po, alebo kam sme sa to dostali...

Snaha o porovnanie dvoch systémov od roku 1989 až po rok 2022