Kandidát, ktorého kampaň stojí na (ne)záujme o občanov

06.07.2013 10:13

Názor autora na ambíciu jedného kandidáta stať sa prezidentom