Zodpovedá škola vôbec za niečo ?

22.12.2010 17:15

vhano.sk/news/zodpoveda-skola-vobec-za-nieco-/