Predčasný starobný dôchodok a veci okolo

16.04.2016 19:50

V dnešnej dobe čoraz viac pracujúcich odchádza do predčasného dôchodku a nemalé množstvo o tom uvažuje. Niekto takto rieši situáciu, keď tesne pred riadnym dôchodkom stratí prácu, alebo má zdravotné problémy. Nezanedbateľná časť žiadateľov má však na to celkom iný dôvod. Po viac ako 40 ročnej práci napríklad aj v štvorzmennej prevádzke je to najmä fyzická a psychická vyčerpanosť pracovníkov, ktorí už jednoducho nevládzu ďalej pracovať.

Pred voľbami som o téme starobné dôchodky od politikov nepočul ani slovko. Teraz začínajú naše média upozorňovať na fakt, že dôchodkový vek sa s veľkou pravdepodobnosťou bude od 1. januára 2017 zvyšovať. Od toho sa samozrejme bude odvodzovať aj výška veku na predčasný dôchodok. V súčasnej dobe napríklad väčšina mužov odchádza do riadneho dôchodku vo veku 62 rokov. O predčasný dôchodok môžu pri splnení určitých podmienok požiadať vo veku 60 rokov.

Podľa Sociálnej poisťovne počet dní, o ktorý sa bude upravovať dôchodkový vek sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Toľko sociálna poisťovňa.

Konkrétne s účinnosťou od 1. januára 2017 sa bude určovať dôchodkový vek v súlade s § 65a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. Predčasné dôchodky sa riadia podľa § 67 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čisto teoreticky Ministerstvo práce môže, ale nemusí vek do odchodu na dôchodok zvyšovať, pretože dôchodkový vek bude od 1. januára 2017 závisieť od dynamiky vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy. Som toho názoru, že do úvahy by sa mala brať už aj spomínaná fyzická a psychická vyčerpanosť pracovníkov. Lebo to, že pracujúci odchádzajú do predčasného dôchodku aj napriek jeho zníženiu o 0,5 percent za každých začatých 30dní niečo naznačuje. To by si Ministerstvo práce pri svojom rozhodovaní malo určite všimnúť.

Nesúhlasím so zvyšovaním veku do odchodu na starobný dôchodok. Už 62 rokov je veľa. Podľa štatistík skoro jedna tretina mladých je bez práce. Zdá sa mi choré, ak seniorov nútia robiť dlhšie a na druhej strane máme kopu nezamestnaných vrátane mladých, ktorí sedia doma. Nehoráznosťou je tiež ak si euro poslanci dôchodkový vek znižujú a nám ho chcú zvyšovať! Je to normálne, ak má niekto odpracovaných viac ako 40 rokov a stále nemôže ísť ani do predčasného dôchodku?

V minulosti nás v škole učili, že človek v 60-tke je už dokázateľne opotrebovaný a dôchodok si v tomto veku plne zaslúži. Ak sa však vek do odchodu na dôchodok bude neustále zvyšovať, mám obavy, či sa niekto tohto zaslúženého dôchodku vôbec dožije, alebo si ho bude užívať veľmi krátko. Vo svojom okolí totiž pozorujem neradostný trend. Čoraz viac pracovníkov pracujúcich v štvorzmenných prevádzkach začína umierať aj pred dôchodkovým vekom, alebo tesne po ňom. Tu by si mali do svedomia vstúpiť aj odbory a o pracujúcich ohľadom veku na odchod do dôchodku viac zabojovať.

V roku 2014 bola priemerná dĺžka života mužov na Slovensku 73 rokov a žien 80 rokov. Oproti západným krajinám priemerná dĺžka života na Slovensku stále zaostáva aj keď sa mierne zvyšuje. Podľa tejto štatistiky si v priemere dôchodca muž na Slovensku momentálne "užije" svoj dôchodok 11 rokov . Na budúci rok to už bude pravdepodobne menej. Je to veľa, alebo málo? Názor nech si urobí každý sám. Do úvahy o zvyšovaní veku na odchod do dôchodku by štát mal brať aj fakt, že Slováci žijú aj najkratší zdravý život. Viac TU. Slovenský dôchodca si teda už teraz svoj zaslúžený dôchodok neužíva plnohodnotne. Čo bude po zvýšení veku? Presedí ho v čakárni u doktora?

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.
V poriadku
Viac informácií